Konkurs dla Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Data publikacji: 09.03.2017 r.

Informujemy o rozpoczęciu Konkursu dla Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Wsparcie przeznaczone jest na tworzenie lub rozbudowę istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia działalności innowacyjnej firmy. Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców i konsorcjów przemysłowych z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Kwota przeznaczona na wsparcie projektów wynosi 10 mln EUR, co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi ponad 43 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 18 do 28 kwietnia br. w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Więcej iformacji znajduje się na stronie internetowej.

 

Artykuły powiązane

 
Top