Poddziałanie II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 27.05.2016 r.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi informuje o ogłoszonym w dniu dzisiejszym (27 maja 2016 r.) konkursie nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej II „Innowacyjna i konkurencyjna Gospodarka" - Poddziałanie II.1.2 „Profesjonalizacja usług biznesowych”.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl.

 
Top