Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu dla Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Data publikacji: 03.08.2018 r.

21 sierpnia br. zapraszamy na spotkanie informacyjne, w którym poruszone zostaną najważniejsze kwestie dotyczące trwającego konkursu dla Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Znaczna część spotkania zostanie poświęcona na właściwe przygotowanie analizy ekonomiczno-finansowej, z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów przy opracowaniu modelu finansowego. Ekspert omówi ogólne zasady sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych; formułowanie założeń do prognoz finansowych; ujmowanie dotacji w bilansie, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych; rozliczanie i ujmowanie kosztów prac badawczych i prac rozwojowych.

Ponadto zostanie przedstawiony Państwu przedmiot i regulamin konkursu wraz z dokumentacją aplikacyjną, a także przybliżone kwestie związane z wytycznymi udzielania zamówień publicznych oraz trwałością projektów.

Prowadzący odpowiadać będą również na indywidualne pytania uczestników związane z tym konkursem.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top