2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 24.11.2016 r.

Informujemy o konkursie na Modele biznesowe MŚP w ramach poddziałania 2.2.1. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty dotyczące wdrożenia nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na co najmniej jeden nowy rynek zbytu za granicą. Działania związane z wdrażaniem nowego modelu biznesowego muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Konkurs skierowany jest do podmiotów z sektora MŚP. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 27 grudnia 2016 r., a kończy 28 lutego 2017 r.

 

Informacje o naborze

 
Top