Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 30.01.2019 r.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłasz konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-047/19 w ramach:
Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw.

 
Top