Poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 30.01.2019 r.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłasz konkurs nr RPLD.01.01.01-IP.02-10-048/19 w ramach:
Osi priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działania II.1 Otoczenie biznesu
Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne

 

 
Top