Ocena formalna wniosków o dofinansowanie w konkursie, dotyczącym Infrastruktury B+R przedsiębiorstw zakończona

Data publikacji: 04.08.2016 r.

Informujemy, że właśnie została zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie w konkursie, dotyczącym Infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Spośród 41 wniosków o dofinansowanie:

- 31 wniosków zostało pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej
- 10 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów albo kryteriów formalnych.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi (479 KB)

Artykuły powiązane

 
Top