Ocena merytoryczna projektów B+R przedsiębiorstw zakończona

Data publikacji: 19.07.2016 r.

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi.
Ocenie zostały poddane 63 wnioski, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 13 projektów.
Wartość ogółem projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi wynosi 12 014 523,67 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 7 699 553,71 PLN.

pdfLista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi232.39 KB

Artykuły powiązane

 
Top