Wyłoniono projekty w konkursie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Data publikacji: 14.09.2016 r.

Dokonaliśmy wyboru projektów do dofinansowania, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie na Infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Do dofinansowania wybranych zostało 19 projektów.

Wartość projektów wybranych do dofinansowania wynosi 35 263 873,68 zł, natomiast wysokość dofinansowania to 13 148 691,95 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie, dostępna na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

 
Top