Już wkrótce ruszy kolejny nabór projektów wspierających edukację w Łódzkiem

Data publikacji: 04.12.2015 r.

14 stycznia 2016 roku rozpoczniemy nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla szkół. Będziemy czekać na propozycje przedsięwzięć wzmacniających jakość oferty edukacyjnej placówek kształcenia ogólnego w zakresie:

  • przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki,
  • tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych,
  • korzystania podczas zajęć z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego.

Odbiorcami wsparcia będą mogli być nie tylko uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ale także ich nauczyciele oraz same szkoły.

Łączna kwota środków pieniężnych przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ponad 40 mln zł.

Zachęcamy do udziału w konkursie! Dokumentacja jest już dostępna na stronie www.rpo.lodzkie.pl. W przypadku wątpliwości związanych z jej zapisami zachęcamy do kontaktu z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, a także do udziału w spotkaniach informacyjnych, podczas których omawiane będą założenia naboru.

 
Top