Spotkanie informacyjne dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w Sieradzu

Data publikacji: 03.12.2015 r.

pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe”.

Spotkanie odbędzie się dnia:

  • 16 grudnia 2015 r. w godz. 12:15 - 15:15 (rejestracja od godz. 12:00) w Urzędzie Miasta w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, sala konferencyjna, II piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: LPISieradz@lodzkie.pl, do dnia 15 grudnia 2015 r. do godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 43 822 89 25.

 

 

Dla kogo:

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności osoby z terenu Podregionu Zachodniego Województwa Łódzkiego

(tj. powiatów: sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, łaskiego, poddębickiego, pajęczańskiego).

Program spotkania informacyjnego

  • Omówienie poszczególnych elementów wnioskuo dofinansowanie - wnioskodawca, wskaźniki, grupy docelowe, ryzyko, krótki opis projektu, zadania, kwoty ryczałtowe - część I;
  • Omówienie poszczególnych elementów wnioskuo dofinansowanie - potencjał, budżet ogółem, budżet szczegółowy, uzasadnienie kosztów, harmonogram, oświadczenia - część II;
  • Źródła Informacji o Funduszach Europejskich

 

Organizator spotkania informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu,

ul. Kościuszki 6
98 - 200 Sieradz

tel.: 43 822 89 25; 43 678 40 80

e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania343.65 KB

docformularz zgłoszeniowy110.5 KB

pdfPlakat.351.55 KB

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

 
Top