Przedstawiamy zmianę Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej I RPO WŁ na lata 2014-2020

Data publikacji: 09.12.2015 r.

W dniu 8 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1383/15 w sprawie: zmiany uchwały Nr 1278/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych zmian oraz ujednolicony tekst zmienionego dokumentu.

Data obowiązywania dokumentu: od 08 grudnia 2015 r.

pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I – Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy204.42 KB

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy674.15 KB

 
Top