Zakończenie dialogu technicznego

Data publikacji: 30.11.2015 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego pkt 13, będącym załącznikiem nr 1 do Zaproszenia do udziału w czynnościach dialogu technicznego z dnia 03.06.2015 r. publikuje informację o zakończeniu dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy części zadań (tzw. operatora bonów) w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Podmiotowy System Finansowania narzędziem rozwoju kadr województwa łódzkiego"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfOgłoszenie o zakończeniu dialogu technicznego113.4 KB

 
Top