Przedstawiamy zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych: II, III, VIII RPO WŁ na lata 2014-2020

Data publikacji: 08.12.2015 r.

W dniu 8 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1384/15 w sprawie: zmiany uchwały Nr 667/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie, zmienionej uchwałą Nr 912/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 sierpnia 2015 r., zmienionej uchwałą Nr 1080/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2015 r., zmienionej uchwałą Nr 1279/15 z dnia 12 listopada 2015 r.

Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych zmian oraz ujednolicony tekst zmienionego dokumentu.

Dokument obowiązuje od 8 grudnia 2015 roku.

 

pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie205.95 KB

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Osi Priorytetowej III – Transport, Osi Priorytetowej VIII – Zatrudnienie2.34 MB

 
Top