Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru dotyczącego rewitalizacji i rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego - miasto Łódź

Data publikacji: 27.12.2023 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17, pn. ,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” złożony przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 1173/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 69 298 747,21 PLN do kwoty 71 022 916,35 PLN.

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania po aktualizacji (160 KB)

 
Top