Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dotyczącego infrastruktury ochrony zdrowia

Data publikacji: 27.12.2023 r.

W związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1176/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. podjął decyzję o podniesieniu dofinansowania dla projektu nr WND-RPLD.07.02.00-10-0001/23 złożonego przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Projektowi pn. ,,Modernizacja infrastruktury intensywnej terapii i zaplecza operacyjnego w celu podniesienia jakości i dostępności specjalistycznej opieki medycznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi” podniesiono dofinansowanie do kwoty pierwotnie wnioskowanej tj. do kwoty 16 177 734,60 PLN ze środków EFRR oraz do kwoty 1 903 262,90 PLN ze środków z Budżetu Państwa. Podjęto również decyzję o wyborze do dofinansowania projektu z listy rezerwowej nr WND-RPLD.07.02.00-10-0002/23 złożonego przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi pn. ,,Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Chorób Płuc im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu medycznego oraz modernizacją sieci IT”.

Lista projektów (183 KB)

 
Top