Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Miasto Łódź - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT

Data publikacji: 27.12.2023 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/20, pn. „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II’’ złożony przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 1172/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 10 628 264,36 PLN (w tym 10 441 815,10 PLN z EFRR oraz budżetu państwa 186 449,26 PLN) do kwoty 13 118 187,78 PLN (w tym 12 742 278,40 PLN z EFRR oraz budżetu państwa 375 909,38 PLN).

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania po aktualizacji (168 KB)

 
Top