Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Miasto Łódź - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT

Data publikacji: 28.12.2023 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17, pn. ,,Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5” złożony przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 1174/23 z dnia 20 grudnia 2023 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 81 247 571,41 PLN (w tym 74 178 130,76 PLN z EFRR oraz budżetu państwa 7 069 440,65 PLN) do kwoty 89 763 057,64 PLN (w tym 81 190 917,33 PLN z EFRR oraz budżetu państwa 8 572 140,31 PLN).

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania po aktualizacji (168 KB)

 
Top