Podniesienie dofinansowania dla projektu złożonego przez Gminę Miasto Zgierz - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 20.09.2023 r.

Projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza” złożony przez Gminę Miasto Zgierz uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 6 587 499,79 (w tym 6 255 585,79 z EFRR PLN oraz budżet państwa 331 914,00) do kwoty 7 433 861,56 PLN (w tym 7 059 303,26 z EFRR PLN oraz budżet państwa 374 558,30 PLN).

Informacje o projekcie

 
Top