Dofinansowania do usług społecznych i zdrowotnych

Data publikacji: 15.09.2023 r.

Blog 25 09 1 1
Dofinansowania do usług społecznych i zdrowotnych

 

Trwa przyjmowanie wniosków w ramach naboru do nowego konkursu na projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027. Na dotacje będą mogły liczyć projekty realizujące usługi opieki zdrowotnej, usługi opiekuńcze, usługi w postaci mieszkań wspomaganych oraz opiekę dla osób potrzebujących wsparcia. Wnioski można składać do 20 października 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień 2023 r. 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 100 mln zł, w tym wkład Funduszy Europejskich to niespełna 90 mln zł.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

W ramach naboru mogą być finansowane dwa typy projektów – rozwój usług społecznych oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników pomocy i integracji społecznej. 

W ramach usług społecznych dofinansowanie można przeznaczyć na zatrudnienie opiekunów, którzy będą pomagać osobom starszym i niepełnosprawnym oraz na organizację różnorodnych zajęć w środowiskowych domach pomocy. Środki finansowe będzie można wykorzystać na tworzenie mieszkań wspomaganych, czyli mieszkań, które przygotowują osoby w nich przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Dofinansowanie można przeznaczyć również na treningi gospodarowania własnymi pieniędzmi lub terapię psychologiczną dla osób przebywających na stałe w zakładach opiekuńczych, np. w domach pomocy społecznej. Na dotację mogą też liczyć projekty, które mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników opieki, w tym szkolenia, warsztaty oraz studia podyplomowe.

Kto może otrzymać dofinansowanie?  

W konkursie mogą wziąć udział różnego typu organizacje, między innymi duże, małe i średnie przedsiębiorstwa, różnego typu uczelnie wyższe, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, czy organizacje pozarządowe. Grupą docelową projektów są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, rodziny sprawujące opiekę nad seniorami, osobami z niepełnosprawnościami oraz kadra podmiotów świadczących usługi w społeczności lokalnej.

Wszystkie szczegóły na temat naboru do konkursu „Usługi społeczne i zdrowotne” można znaleźć na stronie Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027. 

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top