Dofinansowania do odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców województwa łódzkiego

Data publikacji: 22.09.2023 r.

Blog 25 09 3 1
Dofinansowania do odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców województwa łódzkiego

 

Trwa przyjmowanie wniosków w ramach naboru do nowego konkursu na projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027. Na dotacje będą mogły liczyć projekty mające na celu realizację inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym montaż instalacji fotowoltaicznej, budowę przydomowych elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę. Wnioski można składać do 31 października 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na luty 2024 r.  

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi niespełna 40 mln Euro, co stanowi 176 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 85%.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Uzyskane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na inwestycje dotyczące infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takiej jak panele fotowoltaiczne, czy elektrownie wiatrowe wraz z magazynami energii. Przechowywanie energii ma na celu stabilizację sieci niskiego napięcia i jej ochronę przed przeciążeniami. Wszystko po to, aby jak najmniej prądu trafiało do sieci elektroenergetycznej. Dofinansowanie można będzie przeznaczyć również na infrastrukturę wykorzystującą energię słoneczną, energię cieplną oraz naturalne paliwa gazowe. Środki finansowe będzie można też wykorzystać na budowę lub zakup magazynów energii cieplnej lub chłodu działających na potrzeby danego źródła energii odnawialnej.

Kto może otrzymać dofinansowanie? 

W konkursie mogą wziąć udział urzędy wojewódzkie, duże, małe i średnie przedsiębiorstwa, różnego typu uczelnie wyższe, w tym uniwersytety, urzędy gminne i powiatowe, kościoły i związki wyznaniowe, Lasy Państwowe, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Grupą docelową projektów są osoby i podmioty, które będą korzystać z efektów inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Wszystkie szczegóły na temat naboru do konkursu „Odnawialne źródła energii” można znaleźć na stronie Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027.   

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top