Podniesienie dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Miasto Zgierz - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 19.03.2024 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0003/17, pn. „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza” złożony przez Gminę Miasto Zgierz Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 353/24 z dnia 14 marca 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 7 736 267,40 PLN (w tym z EFRR 7 346 472,25 PLN oraz z Budżetu Państwa 389 795,15 PLN) do kwoty 7 763 827,88 PLN (w tym z EFRR 7 372 644,08 PLN oraz z Budżetu Państwa 391 183,80 PLN).

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania

 
Top