Podniesienie dofinansowania dla projektu złożonego przez Miasto Łódź - rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT

Data publikacji: 19.03.2024 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17, pn. ,,Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5”  złożonego przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 354/24 z dnia 14 marca 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 89 763 057,64  PLN (w tym 81 190 917,33 PLN z EFRR oraz budżet państwa 8 572 140,31 PLN) do kwoty 103 230 853,46 PLN (w tym 94 234 820,67 PLN z EFRR oraz budżet państwa 8 996 032,79 PLN).

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania

 
Top