Podniesienie dofinansowania dla dwóch projektów złożonych w ramach niskoemisyjnego transportu miejskiego

Data publikacji: 08.04.2024 r.

W związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach Poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 380/24 z dnia 29 marca 2024 r. podjął decyzję o podniesieniu dofinansowania dla projektu nr RPLD.03.01.02-10-0004/17 złożonego przez Miasto Pabianice oraz dla projektu nr WND-RPLD.03.01.02-10-0008/17 złożonego przez Miasto Łódź.

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zmianach z 29.03.2024

 
Top