Podniesienie dofinansowania dla projektu złożonego przez Miasto Łódź - rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno - gospodarczego - Miasto Łódź

Data publikacji: 08.04.2024 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17, pn. ,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic”  złożony przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 381/24 z dnia 29 marca 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania ze środków z budżetu państwa z kwoty 3 270 205,51 PLN do kwoty 3 695 688,94 PLN.

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania

 
Top