Zmiana na liście projektów wybranych do dofinansowania - kształcenie zawodowe i ustawiczne

Data publikacji: 28.06.2017 r.

W związku z rezygnacją z realizacji projektu nr WND-RPLD.07.04.01-10-0016/16 przez Panią Katarzynę Nurkowską prowadzącą działalność gospodarczą „Szkoły dla Dorosłych ARKAN”, zmianie uległa lista wniosków o dofinansowanie wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.04.01-IZ.00-10-001/16 dla Osi Priorytetowej VII Infrastruktura usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne.

pdfLista wniosków wybranych do dofinansowania po zmianach z dnia 21.06.2017 r.215.8 KB

 
Top