Ocena formalna wniosku złożonego przez Miasto Brzeziny - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 27.06.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0008/17, pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach”  złożony przez Miasto Brzeziny uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top