Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1772) wiadomości ze wszystkich kategorii

Projekt pn. "Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej…
Data publikacji: 01.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310022/16
Instytucja Pośrednicząca dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie…
Data publikacji: 01.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD010202IP0210015/16
Poniżej publikujemy wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych…
Data publikacji: 01.06.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070200IZ0010002/16
Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/16…
Data publikacji: 22.05.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110301IZ0010001/16
Informujemy, że na stronie internetowej www.rpo.wup.lodz.pl została opublikowana informacja o…
Data publikacji: 22.05.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD080303IP0110001/16 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Projekt „Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w…
Data publikacji: 17.05.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310001/16
Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów…
Data publikacji: 15.05.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD020201IP0210016/16
Poniżej publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z…
Data publikacji: 10.05.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100201IZ0010001/17
28 kwietnia 2017 r Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował…
Data publikacji: 04.05.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD080303IP0110001/16
 
Top