Dofinansowanie dla Gminy Miasto Zgierz w ramach termomodernizacji budynków - ZIT

Data publikacji: 27.06.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0005/17, pn. "Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza” złożony przez Gminę Miasto Zgierz uzyskał dofinansowanie w wysokości 6 587 500,00 PLN, w tym ze środków EFRR w wysokości 6 255 585,99 PLN.

Założeniem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Zgierza. Racjonalizacja procesu wytwarzania i użytkowania energii w budynkach będzie realizowana poprzez wymianę okien, drzwi, przebudowę systemów grzewczych oraz wykonanie izolacji termicznych ścian i stropów wraz z modernizacją systemu wentylacji.

Podjęte działania pozwolą na obniżenie emisji dwutlenku węgla, tym samym poprawie ulegnie jakośc powietrza atmosferycznego.

pdfSzczegóły dotyczące projektu157.15 KB

 
Top