Wyniki oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Miasto Zgierz w ramach trybu pozakonkursowego

Data publikacji: 27.06.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0006/17, pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie Miasta Zgierza” złożony przez Gminę Miasto Zgierz uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 91,16% punktów.

 
Top