Projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego infrastruktury ochrony zdrowia

Data publikacji: 27.06.2017 r.

Poniżej publikujemy listę 3 projektów, które 21 czerwca 2017 r. wybrano do dofinansowania, które uzyskały najwięcej punktów w ocenie merytorycznej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-002/16 w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w zakresie opieki koordynowanej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania201.44 KB

Artykuły powiązane

 
Top