Wyniki oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Miasto Łódź

Data publikacji: 07.07.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17 pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top