Dofinansowanie dla Gminy Brzeziny - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 12.07.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0009/17, pn. „Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny” złożony przez Gminę Brzeziny został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 903/17 z dnia 11.07.2017 r.

Celem projektu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych poprzez realizację przedsięwzięć ograniczających emisję zanieczyszczeń. Osiągniecie celu będzie możliwe poprzez poprawę efektywności energetycznej siedmiu budynków użyteczności publicznej, m.in. poprzez instalację paneli fotowoltaicznych.

Głęboka termomodernizacja zostanie przeprowadzona w:

  • Gimnazjum w Przecławiu,
  • Szkole Podstawowej w Bogdance,
  • Szkole Podstawowej w Dąbrówce Dużej,
  • Szkole Podstawowej w Gałkówku-Kolonii,
  • Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce Małej,
  • Świetlicy Wiejskiej w Gałkówku-Kolonii,
  • Świetlicy Wiejskiej w Przecławiu

Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 3 452 505,75 PLN.

pdfSzczegółowe informacje dotyczące projektu156.89 KB

 
Top