Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1859) wiadomości ze wszystkich kategorii

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0012/17, pn. ”Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w…
Data publikacji: 18.08.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310019/16
Projekt nr WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17, pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar…
Data publikacji: 18.08.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060303IZ0010001/16
Celem projektu jest rewitalizacja obszaru o powierzchni ok. 32,5 ha…
Data publikacji: 18.08.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060303IZ0010004/16
Przedstawiamy listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały…
Data publikacji: 16.08.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100202IZ0010001/17
Przestawiamy informację o składzie komisji oeny projektów powołanej dla konkursu…
Data publikacji: 16.08.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100202IZ0010001/17
Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi…
Data publikacji: 16.08.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110301IZ0010001/17
Przedstawiamy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem…
Data publikacji: 16.08.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100202IZ0010001/17
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0015/17, pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” złożony…
Data publikacji: 11.08.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310021/16
Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17, pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt…
Data publikacji: 10.08.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310006/16
Projekt nr WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17, pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Obszar…
Data publikacji: 10.08.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060303IZ0010003/16
Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16, pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt…
Data publikacji: 10.08.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310007/16
 
Top