Wyniki oceny formalnej wniosku w ramach trybu pozakonkursowego - Drogi wojewódzkie

Data publikacji: 17.07.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0002/17, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 – Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 – Dłutów” złożony przez Województwo Łódzkie uzyskał pozytywną ocenę formalną.


Top