Wyniki oceny merytorycznej wniosku złożonego przez Gminę Parzęczew - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 14.07.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/17, pn. ”Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Parzęczew” złożony przez Gminę Parzęczew uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 67,40% punktów.

 
Top