Dofinansowanie dla Gminy Nowosolna - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 12.07.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0010/17, pn. ”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna” złożony przez Gminę Nowosolna został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 902/17 z dnia 11.07.2017 r.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy.

Zakres inwestycji obejmie budynek Urzędu Gminy Nowosolna, OSP w Lipinach oraz OSP w Starych Skoszewach. Prace obejmą przede wszystkim wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, ocieplenie ścian i stropów oraz modernizację systemów grzewczych.

Wszystko oparto na szczegółowych wyliczeniach.

Projekt zakłada wzrost efektywności eneregtycznej o 63,98% oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o ponad 613 tysięcy kWh/rok.

Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 874 916,25 PLN.

pdfSzczegółowe informacje dotyczące projektu156.95 KB

 
Top