Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1859) wiadomości ze wszystkich kategorii

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0003/17, pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w…
Data publikacji: 21.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030101IP0310002/17
Informujemy, że projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0011/17, pn. ”Termomodernizacja budynku przy ul.…
Data publikacji: 12.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310024/16
Informujemy, że projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (np. szkoły,…
Data publikacji: 12.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310002/17
Informujemy, że projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/17, pn. „Rozwiązanie problemu odbioru i…
Data publikacji: 12.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD050301IP0310001/17
8 września 2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował listę…
Data publikacji: 09.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090202IP0110001/17
Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0003/17, pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w…
Data publikacji: 09.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030101IP0310002/17
Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0004/17, pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie…
Data publikacji: 07.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310001/17
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0012/17, pn. ”Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w…
Data publikacji: 07.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310019/16
[item title="Wyniki oceny merytorycznej wniosku"] Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej…
Data publikacji: 06.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010002/17
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0020/17, pn. ”Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z…
Data publikacji: 06.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310003/17
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0013/17, pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach…
Data publikacji: 06.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310020/16
 
Top