Wybór do dofinansowania projektu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 – Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 – Dłutów”

Data publikacji: 10.08.2017 r.

Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S-8 – Bełchatów Odcinek węzeł Pabianice Płd. na S-8 – Dłutów” złożony przez Województwo Łódzkie został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1049/17 z dnia 04.08.2017 r.  Inwestycja wybrana zostala w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania III.2.1 Drogi Wojewódzkie (nabór nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/17)Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 43 698 100,00 PLN, w tym EFRR 39 098 300,00 PLN. Numer projektu: nr WND-RPLD.03.02.01-10-0002/17.

 

pdfSzczegółowe informacje dotyczące projektu.pdf177.87 KB

 
Top