Projekt pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną

Data publikacji: 09.08.2017 r.

Projekt pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 66,34 % punktów.

Projekt został złożony w trybie pozakonkursowym przez  Miasto Łódź w ramach Poddziałania VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT. Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-005/16.

 
Top