Wyniki oceny merytorycznej dla kolejnego projektu dotyczącego Rewitalizacji Obszarowej Centrum Miasta Łodzi

Data publikacji: 07.08.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17, pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 81,82 % punktów.

Artykuły powiązane

 
Top