Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1859) wiadomości ze wszystkich kategorii

Projekt pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”  złożony…
Data publikacji: 29.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030101IP0310002/17
Informujemy, że została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie pod względem…
Data publikacji: 28.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD020201IP0210019/17
Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów…
Data publikacji: 28.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD010202IP0210021/17
Informujemy o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w trybie pozakonkursowym,…
Data publikacji: 27.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci)
Informujemy, że na stronie internetowej www.rpo.wup.lodz.pl oraz Portalu Funduszy Europejskich…
Data publikacji: 27.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090101IP0110001/17 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0013/17, pn. "Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach…
Data publikacji: 23.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310020/16
Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów – Kamieńsk…
Data publikacji: 23.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010002/17
Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury…
Data publikacji: 23.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310003/17
Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0004/17, pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie…
Data publikacji: 21.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310001/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0019/17, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (np. szkoły,…
Data publikacji: 21.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310002/17
Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/17, pn. „Rozwiązanie problemu odbioru i oczyszczania ścieków…
Data publikacji: 21.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD050301IP0310001/17
 
Top