Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-001/17

 
Top