Rewitalizacja ponad 32 hektarów centrum Łodzi

Data publikacji: 18.08.2017 r.

Celem projektu jest rewitalizacja obszaru o powierzchni ok. 32,5 ha ograniczonego ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ulic. Planowane prace mają celu stworzenie przyjaznej, żywej i ciekawej przestrzeni życia i pracy dla mieszkańców, przy jednoczesnej redukcji zjawisk negatywnych. Poprzez tworzenie nowych przestrzeni dla prowadzenia działalności promowana będzie lokalna przedsiębiorczość oraz zatrudnienie.

Wśród celów szczegółowych pojawiło się równiez wzbogacenie potencjału kulturalngo i turystycznego wspomnianego obszaru. W tym zadaniu kryje się m. in. rewitalizacja budynków wraz z zagospodarowaniem budynków, ale równiez liczne działania edukacyjno-kulturalne oraz szkoleniowo-instruktażowe stanowiące niezbędne uzupełnienie zadań infrastrukturalnych.

Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 74 535 926,18 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020159.08 KB

 
Top