Kolejny projekt dotyczący Rewitalizacji Obszarowej Centrum Miasta Łodzi oceniony

Data publikacji: 10.08.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17, pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 82,39% punktów.Wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony w w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.06.03.03-IZ.00-10-003/16 z Poddziałania VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – Miasto Łódź.

 

 

Artykuły powiązane

 
Top