Projekt „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3” został wybrany do dofinansowania

Data publikacji: 10.08.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16, pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 3” złożony przez Miasto Łódź został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1048/17 z dnia 4.08.2017 r.  Inwestycja  została wybrana w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania VI.3.1. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno- gospodarczego – ZIT (nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-007/16). Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 34 106 764,03 PLN.

 

pdfSzczegółowe informacje dotyczące projektu.pdf245.88 KB

 

 
Top