Projekt „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2” został wybrany do dofinansowania

Data publikacji: 10.08.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17, pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2” złożony przez Miasto Łódź został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1047/17 z dnia 04.08.2017 r.  Inwestycję wybrano w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania VI.3.1. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno- gospodarczego – ZIT (nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-006/16). Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 71 885 336,75 PLN.

 

pdfSzczegóły dotyczące projektu.156.46 KB

 
Top