Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ - wersja 1.5

Przedstawiamy Państwu aktualizację z dnia 20.08.2018 r. uszczegółowionej instrukcji rozliczania projektu z wykorzystaniem SL 2014 Aplikacji Głównej Centralnego systemu teleinformatycznego pod nazwą: Podręcznik beneficjenta (wersja 1.5).

Załącznikami do niniejszej wersji Podręcznika są:

1. Słownik głównych pojęć (nowa wersja i rejestruj zmiany),
2. Testy logiczne (nowa wersja i rejestruj zmiany),
3. Szczegółowy Harmonogram Płatności 1 i 1a,
4. Wykaz gmin z województwa łódzkiego zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA.

Jest to dokument opracowany przez Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy współpracy Wydziału Obsługi EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi przygotowany dla beneficjentów realizujących projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Jeżeli podpisałeś umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej:

• VIII - Zatrudnienie
• IX - Włączenie społeczne
• X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
• XI – Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
• XII – Pomoc Techniczna

wnioski o płatność, korespondencję, harmonogramy płatności, monitorowanie uczestników, bazę personelu oraz zamówienia publiczne przygotowuj w zgodnie z zapisami niniejszego podręcznika.

Podręcznik beneficjanta projektów EFS w ramach RPO WŁ jest uszczegółowionym dokumentem pn. „Podręcznik beneficjenta” opracowanym przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa zwaną horyzontalnym Podręcznik beneficjenta. Wersja 1.9 i 2.0.

pdfPodręcznik Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ (wersja 1.5)11.57 MB

pdfPodręcznik Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ (wersja 1.5) (w trybie rejestracji zmian)11.59 MB

pdfSłownik głównych pojęć wersja 1.2387.09 KB

pdfSłownik głównych pojęć (w trybie rejestracji zmian) wersja 1.2330.3 KB

xlsHarmonogram płatności - 1236 KB

xlsHarmonogram płatności - 1a217.5 KB

xlsxWykaz gmin z wojewodztwa łódzkiego zgodnie z klasyfikacją DEGURBA27.25 KB

pdfTesty logiczne (walidacje) wersja 1.2481.89 KB

pdfTest logiczne (walidacje) wersja 1212.21 KB

pdfNajczęściej zadawane pytania (stan na wrzesień 2016 r.)147.17 KB

Instrukcja jest multimedialna do obsługi SL2014 po stronie Beneficjenta: https://instrukcja.sl2014.gov.pl Zalecamy, aby otwierać instrukcję na jak najbardziej aktualnej wersji przeglądarki stron www.

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2018-08-20
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Inne
 
Top