Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ - wersja 1.2

Data publikacji: 26.01.2017 r.

Przedstawiamy "Podręcznik Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ - wersja 1.2". Szczegółowe informacje na temat tego dokumentu dostępne są w zakłace Zapoznaj sie z prawem i dokumentami.

pdfPodręcznik Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ (wersja 1.2)10.05 MB

pdfPodręcznik Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ (wersja 1.2) (w trybie rejestracji zmian)11.87 MB

 

 

 
Top