Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta SL2014 - wersja 1.7

Przedstawiamy zaktualizowany "Podręcznik beneficjenta" w zakresie aplikacji głównej - Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 (wersja 1.7).
Aplikacja wspiera bieżący proces zarządzania, monitorowania i oceny programów oraz umożliwia beneficjentom rozliczanie projektów. System umożliwia m.in. gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących:

 • wniosków o płatność,
 • harmonogramów finansowych,
 • uczestników projektów,
 • zamówień publicznych,
 • osób zatrudnionych do realizacji projektów.

System zapewnia również komunikację między beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia.

Najważniejsze zmiany merytoryczne tej wersji podręcznika dotyczą:

 • dodano nazwę departamentu odpowiedzialnego za doprecyzowanie podręcznika;
 • doprecyzowano informacje związane z harmonogramem płatności;
 • Ministerstwo Rozwoju wprowadziło zmiany dotyczące definicji personelu projektu;
 • MR wprowadziło zmiany w zakresie funkcjonalności rozliczania projektów w formule partnerskiej przy ponownym złożeniu wniosku

pdfPodręcznik Beneficjenta SL 2014 wersja 1.76.6 MB

docxPodręcznik Beneficjenta SL 2014 wersja 1.78.92 MB

Dodatkowe informacje

 • Temat dokumentu: Realizacja projektów
 • Rodzaj dokumentu: Zalecenia i instrukcje
 
Top